Home Notícias Catalanismo WEBS RELACIONADAS COM A LÍNGUA CATALÃ
WEBS RELACIONADAS COM A LÍNGUA CATALÃ PDF abrir em uma nova janela Imprimir E-mail
Escrito por Miguel AFONSO Linhares   
Qua, 03 de Outubro de 2012 16:22

Institucions de govern

http://www.ciutatdelalguer.it/ - Municipi de l’Alguer.

http://www.govern.ad/ - Govern d’Andorra.

http://www.gencat.cat/ - Generalitat de Catalunya.

http://www.gva.es/ - Generalitat Valenciana.

http://www.caib.es/ - Govern de les Illes Balears.

http://www.cg66.fr/ - Conseil général des Pyrénées-Orientales.

 

Institucions de política lingüística

http://www.catala.ad/ - El Servei de Política Lingüística és un servei del Govern, dependent del Ministeri d’Educació i Cultura del Principat d’Andorra.

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/ - La Direcció General de Política Lingüística és l’òrgan d’anàlisi direcció, planificació, coordinació i execució de la política lingüística de la Generalitat de Catalunya.

http://www.cefe.gva.es/polin/ - La Subdirecció General de Política Lingüística depén de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i li corresponen les funcions relatives a la política lingüística.

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=314&lang=ca - El Departament de Llengua depén de la Direcció General de Cultura i Joventut de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears i li corresponen les funcions de normalització de la llengua catalana i promoció i defensa dels drets lingüístics.

 

Institucions acadèmiques

http://www.iec.cat/ - L’Institut d’Estudis Catalans és un centre de catalanística i, amb les seves seccions i societats filials, promou i desenvolupa la recerca en els diferents àmbits de la ciència i de la tecnologia, però principalment en la de tots els elements de la cultura catalana. La Secció Filològica acompleix la funció d’acadèmia de la llengua catalana que l’Institut té encomanada.

http://www.avl.gva.es/ - L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és una institució estatutària de caràcter públic creada per la Generalitat Valenciana i adscrita a Presidència. Té per objecte determinar i elaborar la normativa lingüística del valencià.

Altres institucions de promoció de la llengua catalana

http://www.llull.cat/ - L’Institut Ramon Llull és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i el govern de les Illes Balears que té com a finalitat la projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa en totes les seves modalitats, matèries i mitjans d’expressió.

http://www.cpnl.cat/ - El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens creat a partir de la voluntat comuna de la Generalitat i de nombrosos ajuntaments, consells comarcals i diputacions amb l’objectiu de facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en tots els àmbits.

 

Universitats

http://www.intercat.cat/ - Interc@t. Viu la Universitat en català! És un conjunt de recursos electrònics per aprendre la llengua i la cultura catalanes, principalment pensat per als estudiants de mobilitat que visiten les universitats catalanes.

http://www.intercat.cat/lingcat/ - ElLingcat és una presentació sobre la llengua catalana que té com a objectiu resoldre els principals dubtes que els participants en programes d’intercanvi universitaris puguin tenir sobre la realitat sociolingüística de Catalunya –i de l’àrea de parla catalana en general– i sobre com aquesta realitat es reflecteix en la vida universitària.

https://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/1162/guia_universitats.pdf - Què és això del català? / What’s this Catalan thing? / ¿Qué es eso del catalán?. Aquesta guia vol ser una eina pràctica adreçada als estudiants universitaris d’intercanvi que cada any arriben al nostre país.

http://www.vives.org/ - La Xarxa Vives és una plataforma única de serveis innovadors i amb valor afegit per a les universitats dels territoris de parla catalana, per a tota la comunitat universitària i per a la societat.

http://www.lluisvives.com/ - La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives és fruit d’un conveni entre la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes i la Xarxa d’Universitats que formen l’Institut Joan Lluís Vives.

 

Fonètica-fonologia

http://www.ub.edu/sonscatala/ - Els sons del català.

http://www.xtec.cat/~jpi/ -Pronunciem. Activitats d’autoaprenentatge de la pronunciació catalana per a alumnat nouvingut.

 

Gramàtiques

http://www2.iec.cat/institucio/seccions/Filologica/gramatica/default.asp - Aquest web aplega els materials elaborats i consensuats fins ara per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans per a llur publicació com a versió preliminar i, doncs, provisional de l’actualització de la gramàtica oficial de l’IEC, la qual, sota l’autoria de Pompeu Fabra, fou publicada per primera vegada en 1918 i per setena vegada i darrera en 1933.

http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/ - Resum de gramàtica bàsica dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona.

http://ebap.caib.es/www/capsa/capsa_b/index.htm - CAPSA - Curs d’Autoaprenentatge Programat i Sistemàtic per a l’Administració.

 

Lèxic

http://www.edu365.com/eso/muds/catala/mudsmots/ - MUDSdeMOTS és un conjunt d’unitats didàctiques amb exercicis sobre lèxic de camps semàntics concrets pensats per a estudiants de secundària i batxillerat.

 

Diccionaris

http://dlc.iec.cat/ - Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans.

http://www.diccionari.cat/ - Gran diccionari de la llengua catalana de la Gran Enciclopèdia Catalana.

http://dcvb.iecat.net/ - Diccionari català-valencià-balear d’Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll.

http://www.multilingue.cat/ -Diccionari de la llengua catalana multilingüe català - castellà - anglès - francès - alemany de la Gran Enciclopèdia Catalana.

http://www.diccionaris.cat/ -diccionaris.cat és un portal de Larousse Editorial, editora dels segells Larousse i Vox.

http://www.conselldemallorca.net/media/12521/DICCIONARI%20VISUAL.pdf - Diccionari visual.

 

Altres eines i recursos didàctics

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/ - Aquest interactiu forma part del conjunt de materials Vincles, que té com a objectiu exercitar les quatre habilitats pròpies de tota competència comunicativa (escoltar, parlar, llegir i escriure).

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.91021952ed2301e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=05c6a46ac9a62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=05c6a46ac9a62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default - Viure a Catalunya. Làmines i guia didàctica. Col·lecció de 12 làmines indicades per treballar el llenguatge en situacions comunicatives de la vida quotidiana a les aules dels cursos de nivell inicial (acolliment lingüístic) i nivell bàsic.

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=877baac11e072110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=877baac11e072110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default - Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. Vocabulari bàsic en imatges que s’adreça a les persones que acaben d’arribar a Catalunya i no coneixen la llengua catalana.

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=94d1877af0172110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=94d1877af0172110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default - Viure a Catalunya. Comencem a parlar. Recull de converses sobre temes de la vida quotidiana que comencen per un nivell bàsic i van augmentant de dificultat.

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=db8ffdc50a755310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=db8ffdc50a755310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default - Viure a Catalunya. Aprenem català des de l’espanyol / Vivir en Cataluña. Aprendemos catalán desde el español. Aquests materials, elaborats per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i per la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família, proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d’acollida.

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.7146237d0006f0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=2c857c17a6eda110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2c857c17a6eda110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default - Vivim junts. Materials per aprendre català i guia didàctica. Col·lecció de materials amb què la Direcció General de Política Lingüística i la Direcció General per a la Immigració  promocionen l’ús de la llengua catalana.

http://www.intercat.cat/docs/pistes_ca.pdf - 80 pistes. Guia de butxaca per a una bona estada.

 

Guies de conversa

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST90ZI44491&id=44491 -Guia bàsica de conversa.

http://www.ub.edu/guiaconversa/a.php?fer=trianova&idioma=13 - Guia de conversação universitária português-catalão.

http://www.cefe.gva.es/polin/docs/polin_docs/guia_portugues.pdf - Guia de conversação português-valenciano.

 

Cursos en línia

http://weib.caib.es/Recursos/abast/home.htm - A l’abast. Comunicació bàsica en llengua catalana.

http://www.cpnl.cat/arxius/activitats/recursos/Catinicial_progacollida.pdf -Català inicial. Programa d’acollida. Quadern de l’alumne/a. Consorci per a la Normalització Lingüística.

http://www.comune.alghero.ss.it/corso_catalano/llicions.htm - Curs d’Alfabetització de Català de l’Alguer.

http://ice.uab.cat/fontdelcat/ -FontdelCat é uma aplicação informática para chegar a compreender o catalão falado e escrito.

http://clic.xtec.cat/gali/ - Gali - Guia per a l’autoaprenentatge interactiu de la llengua.

http://www.parla.cat/ - Parla.cat és un espai virtual d’aprenentatge que posa a l’abast de tothom materials didàctics per aprendre la llengua catalana.

http://pelc.illesbalears.cat/pelc/ -PELC - Programa d’Ensenyament de la Llengua Catalana.

http://www.intercat.cat/speakcat/ -Speakc@t és un curs de català de supervivència dirigit especialment a estudiants estrangers i ambientat en un context universitari.

http://www.cefe.gva.es/polin/val/publi_vine.html - Vine és un material didàctic de suport a l’aprenentatge del valencià, especialment dissenyat per a l’alumnat nouvingut al nostre sistema educatiu i que desconeix la nostra cultura i la nostra llengua.

 

Literatura

http://www.escriptors.cat/?q=autors - Webs d’autors i autores. Pàgines monogràfiques amb informació biogràfica i literària. Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

http://lletra.uoc.edu/ - Lletra. La literatura catalana a Internet.

http://www.musicadepoetes.cat/ -Música de poetes, un espai virtual per a la música i la literatura, que us convida a conèixer les cançons que músics catalans han fet amb els nostres millors poetes, algunes de les quals, hores d’ara, són difícils de trobar al mercat.

 

Cultura

http://www20.gencat.cat/portal/site/culturacatalana - En aquest portal pots trobar informació precisa i prèviament seleccionada sobre la cultura catalana.

 

Premsa

http://www.ara.cat/ - Ara és un diari d’informació general en català que es començà a distribuir el 28 de novembre del 2010.

http://www.diariandorra.ad/ - El Diari d’Andorra és un periòdic creat a Andorra la Vella el maig de 1991 com a mitjà d’informació nacional.

http://dbalears.cat/ - El Diari de Balears, abreujat recentment com adBalears, és un diari publicat a les Illes Balears íntegrament en català. S’edita en català des de l’1 de maig de 1996 i substitueix l’antiga capçalera Baleares, que data del 1939.

http://www.elperiodico.cat/ - ElPeriódico de Catalunya és un diari d’informació general de pagament i distribució matinal, editat a Barcelona amb doble versió catalana i castellana. És el diari de Catalunya més venut.

http://www.elpuntavui.cat/ - El diari en paper Avui va sortir al carrer el 23 d’abril de 1976 com a diari difòs a tots els Països Catalans i el diari El Punt ho va fer el 24 de febrer de 1979 com a diari comarcal de la zona d’influència de Girona.

http://www.lavanguardia.com/ - La Vanguardia és un diari en llengua catalana i castellana publicat a Barcelona. Va ser fundat el 1881. És un dels dos rotatius amb més difusió a Catalunya i el diari català més venut a l’Estat espanyol. Inicialment fou un diari en llengua castellana, fins que el 3 de maig de 2011 va introduir també la versió catalana.

http://lesrevistes.cat/ - El portal de les revistes en català.

 

Mitjans audiovisuals

http://www.paisoscatalans.fm/ -PaïsosCatalans.fm és un portal que permet des d’una sola pàgina web escoltar més de 50 emissores de ràdio en llengua catalana.

http://www.paisos-catalans.tv/ -PaïsosCatalans.tv és un portal que permet des d’una sola pàgina web veure tots els canals de televisió en llengua catalana

 
Português

Megaloja

Livros em Destaque:

LANÇAMENTO
Wojtyla em Relação
Papa João Paulo II


LANÇAMENTO Ebook
Gestas dos Condes de Barcelona e reis de Aragão(Ebook)
Dom Celestino Destorrens


LANÇAMENTO
A Família na Civilização do Amor
Padre Wagner Augusto Moraes dos Santos


LANÇAMENTO
Educar na Liberdade
Anderson M.R. Alves